RĘCZNY MANIPULATOR DO OBRABIAREK CNC

Wybrane dane:
Udźwig nominalny Dostępne są 2 wersje: 5kg i 8kg
Maksymalny udźwig manipulatora [5kg] 2 chwytaki o udźwigu 1,5 [kg] każdy obrócone względem siebie o 180 stopni (masa chwytaka max. 2 [kg])
Maksymalny udźwig manipulatora [8kg] 2 chwytaki o udźwigu 2,5 [kg] każdy obrócone względem siebie o 180 stopni (masa chwytaka max. 1.5 [kg])
Prędkość ramion max. 1 [m/s]
Dokładność pozycjonowania min. +\1 [mm]
Powtarzalność pozycjonowania min. +\1 [mm]
Masa manipulatora 96 [kg]
Zasięg (bez chwytaka) 1.300 [mm]
Zakres ruchu manipulatora w podstawie d1,var = 0 / 2500 [mm]
Zakres obrotu manipulatora we wszystkich osiach sigma 1,var = od 0 stopni do (min 270 stopni - max 300 stopni)
Wysokość od podłoża do mobilnej podstawy d2 = 300 [mm]
Wysokość I ramienia od podstawy d3 = 500 [mm]
Odsunięcie I ramienia od osi obrotu a3 = 200 [mm]
Długość II ramienia d5 = 550 [mm]
Długość III ramienia d7 = 350 [mm]
Długość IV ramienia d9 = 100 [mm]
Długość V ramienia d11 = 100 [mm]
Długość VI ramienia d12 = 150 [mm]

Manipulator
Szczegółowe dane techniczne udostępniamy na życzenie.